Біоритми і їх вплив на заняття кінезітерапією

Біоритми і їх вплив на заняття кінезітерапією

Вплив біоритмів на заняття реабілітаційно-оздоровчої спрямованості при неврологічних захворюваннях

По даним ВІЗ, поширеність неврологічних захворювань з кожним роком збільшується. При цьому число хворих що перенесли інсульт зростає випереджаючими темпами, займаючи усе більше місце в структурі важких патологій (Чуркін А.А., 1986; Гурович І.Я., 2003). При загальній увазі до проблем неврологічних розладів, недостатньо розроблених залишається питання про фізичну реабілітацію і реабілітаційно-оздоровчі програми, що дозволяють повернути людину до повноцінного життя.

Питання реабілітації хворих що перенесли або мають захворювання, які можна віднести до неврологічних, до теперішнього часу є дискусійним. Автори представляють різні підходи до планування видів реабілітації (медичною, соціальною, психологічною і фізичною), висловлюється думка про різносторонності вживаних засобів реабілітації і необхідності їх обгрунтування у рамках системного підходу. Основні принципи реабілітації, що відбивають головні аспекти цієї складної системи, сформульовані М. М. Кабановим (1969, 1973), реалізація яких можлива тільки з урахуванням індивідуальних особливостей організму. Багато фахівців і учені відмічають, що слід акцентувати увагу на так звані, невраховані чинники. До таких, зокрема відносять і індивідуальні біоритми людини. Незважаючи на велику кількість робіт, спрямованих на вивчення цього питання, слід зазначити їх загальну спрямованість, що робить ці роботи мало застосовними в практичній діяльності. Дослідження по темі резонансу і дисонансу біоритмів, а також їх впливи на реабілітаційно-оздоровчі заняття, практично відсутні.

Відсутність систематизованих відомостей про чинники, що впливають на процеси реабілітації цієї категорії хворих, а також критеріїв обліку індивідуальних особливостей людини, серйозно обмежує можливості оцінки ефективності застосування лікувальної гімнастики і реабілітаційно-оздоровчих програм.

Підводячи підсумок вище викладеному можна констатувати, що ніж більше біоритмів резонують у своїй позитивній і негативній фазах, тим більшу дію вони роблять на організм людини. При позитивному резонансі функціональні можливості підвищуються у фоновому режимі, що сприяють кращій сприйнятті навантаження при реабілітаційно-оздоровчих заняттях, це підтверджується показниками адаптаційно-ресурсного стану (ПАРС). При негативному резонансі, відбувається загальне — фонове зниження функціональних можливостей організму, що природним чином позначається на сприйнятті навантаження під час занять реабілітаційно-оздоровчої спрямованості. Слід також врахувати, що неврологічні хворі особливо схильні до впливу зміні фаз біоритмів, через специфіку захворювання і особливостей впливу біоритмів на нервову систему людини.

Проведені дослідження лікарів виявили, що фази «позитивного — і негативного резонансу», чинить істотний вплив на організм людини, проявляючись в підвищенні або зниженні активації і післядії адаптаційних механізмів. Цю дію необхідно враховувати при реабілітаційно-оздоровчих заняттях з людьми, що мають неврологічні захворювання, оскільки вони спочатку знаходяться в зоні підвищеного стресу, який полягає в самому, вже наявному неврологічному захворюванні, а також додаткового стрес чинника, який виникає в період дії фізичного навантаження.


Ключові слова статті:
Кінезітерапія

Читайте також

Лікування остеохондрозу хребта

Остеохондроз (шийного, грудного, поперекового відділів хребта) Якщо Вам поставили діагноз остеохондроз хребта — не хвилюйтеся. Жити активно, без болю, ліків

Інсульт — правила реабілітації

Серед усіх видів інсульту переважають ішемічні ураження мозку. Ішемічні інсульти складають 70-85% випадків, крововиливу в мозок — 20-25% випадків, нетравматичний

Стрес і його наслідки

Вже багато років слово «стрес» залишається дуже популярним. Про нього багато говорять і пишуть. Але насправді ми не розуміємо, що