Організація і проведення реабілітації дітей з перинатальними ураженнями нервової системи

У статті розглядаються можливості лікувально-діагностичних установ в реалізації пропонованого алгоритму по організації медичної реабілітації дітей з перинатальними ураженнями нервової системи з виділенням фаз медичній реабілітації, проведенням розподілу хворих на клинико-реабилитационные групи і диференційованою оцінкою результативності за клінічними і соціальними показниками

Детальніше

Шкала оцінки неврологічного статусу при розсіяному склерозі

Полиморфность клінічних проявів розсіяного склерозу, наявність різних варіантів перебігу захворювання, труднощі в інтерпретації результатів патогенетичної і симптоматичної терапії, необхідність динамічного спостереження за хворими протягом досить тривалого часу послужили причиною спроб створити спосіб об’єктивної оцінки стану неврологічного статусу у хворих з

Детальніше

Ортопедо-нейрохірургічна тактика при метастатичних ураженнях хребта

До теперішнього часу недостатньо повно освітлені питання ефективності і доцільності хірургічних втручань при метастатичних ураженнях хребта, хоча загальновідомо, що метастази в нім зустрічаються частіше, ніж в інших частинах скелета. Остеотропными онкологічними захворюваннями вважаються рак молочної залози, яєчників, рак передміхурової залози,

Детальніше

Немедикаментозні методи в реабілітації хворих після інсульту

Порушення мозкового кровообігу (інсульти) мають важливе медико-соціальне значення, що обумовлено їх істотною долею в структурі захворюваності і причин смертності населення, високими показниками захворюваності з тимчасовою втратою працездатності і первинної інвалідності. У перший місяць від початку виникнення інсульту гине 30-35% хворих,

Детальніше

Невротичні розлади

Невротичні, пов’язані із стресом і соматоформные розлади — найбільш психічна патологія, що часто зустрічається. Після статистика W. Rief е.а., хворі депресивними і тривожними розладами складають не менше 25% хворих психіатричних стаціонарів і до 90% психічної патології в загальній популяції. До

Детальніше

Патоморфоз розсіяного склерозу

Нині уся більша увага приділяється вивченню патопсихологічних змін при хронічному захворюванні нервової системи — розсіяному склерозі (РС). Поширеність розсіяного склерозу росте як у світі, так і в Україні. Особливий інтерес до патопсихології розсіяного склерозу обумовлений тим, що хворіють переважно люди

Детальніше

Хронічний герпетичний менінгоенцефаліт

Патологія людини, викликана вірусом простого герпесу (ВПГ), довгий час залишалася в «тіні» передусім тому, що переважаюча більшість населення світу старше 15 років, будучи інфікованими, цілком благополучно переносять такі найбільш поширені і нешкідливі локальні форми герпетичної інфекції, як герпес назалис, герпес

Детальніше

Синдром Гієна-Барре (гострий мієлополірадикулоневрит)

Синдром Гийена-Барре, або гострий мієлополірадикулоневрит, відноситься до аутоіммунних захворювань. Клінічні критерії, використовувані для постановки діагнозу, включають: парез, що поступово збільшується, більш ніж одній кінцівці; відсутність або послаблення глибоких рефлексів; симптоми захворювання наростають протягом декількох днів до 4 тижнів (гострий початок)

Детальніше

Паталогічний процес при демієлінізуючих захворюваннях

Діагностика активності демієлінізуючого процесу при розсіяному склерозі (РС) до теперішнього часу залишається однією з актуальних проблем неврології. Саме від стадії хвороби залежить вибір терапевтичних дій у кожному конкретному випадку захворювання. Визначення фази активності базується, в основному, на появі нових клінічних

Детальніше

Больовий синдром при наслідках ушкодження плечового сплетіння

Хронічний больовий синдром при наслідках травматичного ушкодження плечового сплетення і його хірургічне лікування Проведений аналіз особливостей хронічного больового синдрому у 52 пацієнтів з наслідками травматичного ушкодження плечового сплетення. Виявлена залежність вираженості больового синдрому від рівня ушкодження. Встановлено, що найбільш інтенсивний

Детальніше