Фактори ризику інсульту

Фактори ризику інсульту

Основною стратегією щодо зниження захворюваності та смертності від інсульту мозку є чітка організація його профілактики, заснована на виявленні та стратифікації факторів ризику. Виділяють немодіфіціруемих, модифікуються (коррігіруемие) і передбачувані чинники ризику.

Немодіфіціруємі фактори ризику

Літній вік

Ішемічний інсульт — це захворювання переважно людей, середній вік яких становить 73-75 років; 3/4 інсульт мозку виникають після 65 років.
У зв’язку зі збільшенням осіб похилого та старечого віку серед населення України в найближче десятиліття прогнозується і зростання числа випадків цереброваскулярної патології, в тому числі інсульту мозку.

Інсульт мозку частіше зустрічається у чоловіків у віці 44-85 років, ніж у жінок. Прийом оральних контрацептивів і вагітність сприяють більш частому виникненню інсультів у жінок у віці до 44 років.
Мала маса тіла при народженні

Частота інсульту мозку зростає в 2 рази серед осіб, чия маса тіла при народженні становила менше 2,5 кг. У таких пацієнтів відзначена також велика частота смертності від інсульту.

Спадковий фактор

Сімейний анамнез інсульту збільшує ймовірність його виникнення на 30%. Ряд генетичних захворювань асоційований з інсультом — церебральна аутосомнодомінантному артеріопатія з підкірковими інфарктами та лейко-енцефалопатією, синдром Марфана, нейрофіброматоз 1-го і 2-го типів, хвороба Фабрі.

Модифікуються факторів ризику

Артеріального тиск

Артеріальна гіпертензія відноситься до одного з найбільш значущих модифікуються факторів ризику ішемічного інсульту. Поширеність артеріальної гіпертензії збільшується з віком, і якщо в 50 років вона визначається у 45% населення, то до 70 років — у 70%.

Встановлено прямий зв’язок між рівнем діастолічного артеріального тиску і ризиком розвитку інсульту мозку. Зростання систолічного артеріального тиску на 10 мм рт. ст. збільшує відносний ризик розвитку інсульту мозку у жінок до 1,9, у чоловіків- до 1,7. Ізольована систолічна гіпертензія так само збільшує ризик розвитку інсульту в 2-4 рази. Підвищення артеріального тиску на 7,5 мм рт. ст. у нормотоніків в 2 рази збільшує ризик розвитку інсульту.

Контроль артеріального тиску і його нормалізація є однією з найбільш ефективних заходів зниження ризику розвитку інсульту. У зв’язку з цим рекомендується обов’язкове вимірювання артеріального тиску при профоглядах, диспансерних відвідини і первинні звернення пацієнта за медичною допомогою в лікувально-профілактичні заклади. Гранично допустимий рівень артеріального тиску серед загальної популяції не повинен перевищувати 140/90 мм рт. ст., серед пацієнтів з діабетом- 130/80 мм рт. ст. Найбільш безпечним цільовим артеріальним тиском для людей старше 75 років є 140-150 / 90-80 мм рт. ст .. Таке артеріальний тиск дозволяє уникнути несприятливих ортостатичних реакцій і одночасно підтримати оптимальний рівень перфузії мозку. Нормалізація артеріального тиску досягається за рахунок зміни способу життя, відмови від шкідливих звичок і індивідуального підбору гіпотензивних лікарських засобів.

Куріння

Куріння — незалежний фактор ризику інсульту, який залишається широко розповсюдженим, збільшує ризик виникнення інсульту в 2 рази. Значною мірою він зростає у курців жінок порівняно з чоловіками. Ризик розвитку інсульту мозку вдвічі вище в осіб, які викурюють більше 40 сигарет в день, ніж у викурюють до 10 сигарет в день. Куріння є предиктором вираженого атеросклерозу екстракраніальних артерій. Пасивне куріння також є фактором ризику інсульту мозку. Повна відмова від куріння знижує цей ризик на 50%, а після закінчення 5 років після припинення куріння ризик розвитку інсульту мозку практично не відрізняється від такого у ніколи не курящих.

Цукровий діабет

При цукровому діабеті ризик розвитку інсульту мозку збільшується в 2 — 6 разів. Цукровий діабет відзначається у 13-20% хворих з інсультом мозку. Він призводить до розвитку атеросклеротичної церебральної макро- і мікроангіопатії. Особливо несприятливо для розвитку інсульту мозку поєднання артеріальної гіпертензії та цукрового діабету. Адекватна терапія цукрового діабету 1-го і 2 — го типів, підтримуюча рівень глюкози в крові близько до норми, дозволяє значною мірою знизити ризик інсульту мозку. Для пацієнтів з цукровим діабетом рекомендується строгий контроль артеріального тиску, призначення інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту та блокаторів ангіотензинових рецепторів. Призначення статинів при цукровому діабеті та дисліпідемії знижує ризик інсульту, особливо при інших супутніх факторах ризику. Призначення аспірину для первинної профілактики рекомендовано пацієнтам з високим ризиком розвитку цереброваскулярної хвороби.

Фібриляція передсердь

Постійна форма фібриляція передсердь є незалежним чинником ризику інсульту. При фібриляції передсердь ймовірність розвитку інсульту мозку зростає в 4 -5 разів. У пацієнтів з фібриляцією передсердь необхідно стратифікована ризик розвитку інсульту мозку. До помірного ризику інсульт мозку при фібриляції передсердь належать вік старше 75 років, поєднання фібриляції передсердь з одним з наступних фибрилляций передсердь: артеріальною гіпертензією, серцевою недостатність (ехокардіографія обумовлена ​​систолічного; лівошлуночкова недостатність менше 3 5%, фракційне вкорочення систоли менше 20%).

До групи високого ризику розвитку ішеміческго інсульту при фібриляції передсердь належать пацієнти з попередніми транзиторною ішемічною атакою або інсультом мозку, її поєднання з двома помірними фібриляції передсердь. Всім пацієнтам з високим і помірним ризиком емболії рекомендується тривала пероральна антикоагулянтна терапія варфарином. При наявності протипоказань кантікоагулянтам пацієнтам з фібриляція передсердь необхідно призначати аспірин 100-325 мг / добу.

Пацієнтам з низьким ризиком кардіоемболія при фібриляції передсердь (вік до 60 років без додаткових факторів ризику) рекомендується тривалий прийом аспірину 100-325 мг / добу. Всім пацієнтам старше 65 років при первинному зверненні до лікаря необхідно визначати частоту пульсу з подальшою ЕКГ для виключення фібриляції передсердь.

Дісліпідемія

Порушення нормального співвідношення основних фракційліпідов (тригліцериди; холестерин, ліпопротеїни високої і низької щільності) у сироватці крові є фактори ризику розвитку судинних захворювань. Збільшення вмісту холестерину і ліпопротеїнів низької щільності прямо пов’язане з частотою розвитку коронарної патології у той час як ліпопротеїни високої щільності мають протилежний вплив. Підвищення рівня холестерину корелює зі ступенем і швидкістю прогресування атеросклерозу брахіоцефальних артерій. Було показано, що смертність при інсульті мозку вище серед чоловіків з високим рівнем холестерину в крові. З метою профілактики гіперліпідемії рекомендується контроль рівня холестерину в сироватці крові (норма — менше 5 ммоль / л). Пацієнтам з ішемічною хворобою серця, цукровим діабетом корекція ліпідних порушень здійснюється при призначенні спеціальної дієти, понижувальної рівень ліпопротеїнів низької щільності. Основним джерелом насиченого жиру і холестерину є жирні сорти м’яса (баранина, свинина), яйця і молочні продукти. У зв’язку з цим рекомендується вживати в їжу нежирні сорти м’яса (яловичина, куряче філе), рибу і знежирені молочні продукти.

Якщо протягом 6 міс пацієнтам при середньому або високому рівні холестерину або попротеінов низької щільності в сироватці крові не вдається знизити рівень до нормального, то їм слід призначити статини.

Захворювання серця, пов’язані з підвищеним ризиком інсульту мозку

Кардіогенний емболія є причиною 20 — 25% ішемічних інсультів та транзиторною ішемічною атаки. Вона виникає зазвичай вследстви еформірованія емболів в порожнинах або на клапанах серця. До доведеним факторів ризику кардіоемболія відносять захворювання клапанного апарату серця (штучним клапаном серця, ревматичне, бактеріальне і небактерійний ураження клапанів, їх кальцифікація), захворювання коронарних артерій (інфаркт міокарда всередині серцевий тромб, аневризми шлуночків мпокінетіческіе і акінетичної ділянки міокарда).
Хронічні інфекції та запальні процеси

В останнє десятиліття було показано, що хронічні інфекції, особливо викликані Chlamydia pneumonia, призводять до пошкодження ендотелію артерій, тим самим збільшуючи ризик розвитку судинних захворювань. Встановлено, що підвищення С-реактивного білка — маркера запалення, збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Пацієнти, що страждають на ревматоїдний артрит або системний червоний вовчак, мають підвищений ризик розвитку інсульту мозку. Пацієнтам з позитивним С-реактивного білка і дисліпідемією рекомендується прийом статинів.

Пацієнтам з факторами ризику ішемічного інсульту показана щорічна вакцинація проти грипу

Гіпергомоцистеїнемія. Пацієнтам з гіпергомоцистеїнемією може бути призначений комплекс вітамінів групи В — піридоксин (В6), кобаламін (В12), фолієва кислота.

Основними завданнями первинної профілактики є:

  • виявлення осіб з підвищеним ризиком інсульту мозку;
  • діагностика та оцінка стану факторів ризику;
  • розробка індивідуальної програми профілактики коррігіруемих і потенційно коррігіруемих факторів ризику.

Ключові слова статті:
Інсульт

Читайте також

Самолікування головного болю

Існують так звані м’які методики мануальної терапії. З усіх різновидів мануальних способів м’язової релаксації найбільш ефективним і відносно легким відтворним

Біль в спині?

Хребет — це, в прямому і переносному сенсі, стовп, на якому тримається увесь наш організм. Тому піклуватися про нього необхідно

Біоритми і їх вплив на заняття кінезітерапією

Вплив біоритмів на заняття реабілітаційно-оздоровчої спрямованості при неврологічних захворюваннях По даним ВІЗ, поширеність неврологічних захворювань з кожним роком збільшується. При