Нові статті

 • Радикуліт

  Ще однією поширеною причиною болів в області хребта є запалення корінців периферичних нервів, в народі відоме

  ...

 • Біль в спині?

  Хребет — це, в прямому і переносному сенсі, стовп, на якому тримається увесь наш організм. Тому

  ...

 • Атеросклероз великих судин

  Атеросклероз — це хвороба, з якою може зіткнутися будь-який з нас. За світовою статистикою, він є

  ...

 • Радикуліт

  Радикуліт — це запалення периферичних нервів і корінців. Причини радикуліту: травми, у тому числі і родові,

  ...

 • Як влаштовані хребці

  Хребетний стовп, який є віссю і опорою нашого тіла, складається з 33-34 хребців — кісткових елементів,

  ...

 • Інфекційні захворювання головного мозку

  Бактерії і інші мікроорганізми потрапляють в головний мозок і мозкові оболонки декількома способами, наприклад з кров’ю

  ...

Немедикаментозні методи в реабілітації хворих після інсульту

Немедикаментозні методи в реабілітації хворих після інсульту

Порушення мозкового кровообігу (інсульти) мають важливе медико-соціальне значення, що обумовлено їх істотною долею в структурі захворюваності і причин смертності населення, високими показниками захворюваності з тимчасовою втратою працездатності і первинної інвалідності. У перший місяць від початку виникнення інсульту гине 30-35% хворих, а впродовж року — 48-50%, і тільки 10-12% хворих, таких, що перенесли інсульт, повертаються до праці.

Економічні втрати від інсульту в США складають близько 30 млрд. доларів в рік.

Відновне лікування хворого, такого, що перенесло інсульт, — це складний і тривалий процес, що триває до оптимально можливого відновлення порушених функцій.

Найбільш частими наслідками інсульту є рухові розлади — паралічі і парези (осередкові симптоми), зазвичай односторонні гемипарезы. За даними Регістра інсульту НДІ неврології РАМН, до кінця гострого періоду ці розлади спостерігалися у 81,2% хворих, що вижили, у тому числі геміплегія складає 11,2%, грубий і виражений геміпарез — 11,1%, легкий, помірний, — 58,9%.

У відновному періоді у 49,7% хворих спостерігається регрес парезів кінцівок опісля рік після інсульту. Тому реабілітація хворих, таких, що перенесли мозковий інсульт, особливо протягом першого року, надзвичайно важлива. За кордоном давно доведена ефективність реабілітаційного напряму в неврології, і воно отримало широкий розвиток. Загальноєвропейська погоджувальна нарада (Швеція, 1995 р.) визначила актуальність проблеми реабілітації хворих мозковим інсультом і показало, що вона найбільш ефективна, якщо починається в самі ранні терміни після розвитку інсульту і проводиться протягом перших 6 місяців. Реабілітація базується на конкретних механізмах, оптимальне використання яких дозволяє отримати максимально можливе функціональне відновлення.

Тривалий процес реабілітації хворих інсультами проводиться у декілька етапів, послідовно наступних один за одним, забезпечуючи безперервність і спадкоємність процесу реабілітації, який триває від 3-6 місяців до 1-1,5 років залежно від досягнутого результату. Розподіл усього періоду реабілітації на етапи або стадії принципово важливий, тобто на кожному з них вирішуються конкретні завдання, без реалізації яких перехід до наступного етапу не можливий.

У Україні розроблена етапна система надання медичної допомоги хворим інсультом. Передбачається допомога на догоспитальном етапі, в инсультном відділенні, стаціонарному центрі реабілітації, амбулаторному і санаторному етапах.

У найгострішому періоді мозкового інсульту організація медичної допомоги підпорядкована концепції «терапевтичного вікна», основне положення якої — як можна більш ранній початок медичної допомоги в перші хвилини і годинник від початку інсульту.

Інсульт — це модель, коли лікування і реабілітація проводяться паралельно. Тривалість гострого періоду після інсульту — до трьох тижнів. Перші дні хворий інсульт, що переніс, повинен дотримувати постільний режим, але тривалий постільний режим навіть у здорових людей може викликати ряд ускладнень.

Бригада швидкої медичної допомоги надає першу медичну допомогу вдома, включаючи нейрометаболічний захист мозку, і здійснює транспортування хворого в стаціонар. На цьому етапі проводиться інтенсивна терапія гострого інсульту і починається рання реабілітація хворого, що дозволяє назвати його лікувально-реабілітаційним етапом. Віднесення його до першого етапу реабілітації важливе, оскільки на цьому реабілітація показана усім хворим без відбору. Вона потрібна для з’ясування реабілітаційного потенціалу (РП) і реабілітаційного прогнозу (РПр).

Реабілітаційний потенціал — інтегральний показник, що враховує резервні можливості різних органів і систем організму, потенціал особи хворого і вплив місця його існування на процес відновлення і компенсації порушених функцій, потенціал відновлення основних здібностей і повсякденної діяльності побутової активності, потенціал відновлення здатності до професійної праці.

Разом з реабілітаційним потенціалом оцінюється реабілітаційний прогноз, під яким розуміють прогнозування можливості реалізації реабілітаційного потенціалу. Для конкретизації реабілітаційного прогнозу доцільно визначити диференційовано по відношенню до окремих складових частин реабілітаційного потенціалу:

 • прогнозування відновлення порушених функцій — відповідає клінічному прогнозу і залежить від чинників, що його визначають;
 • прогнозування відновлення здатності до праці, тобто трудовий прогноз.

У гострому періоді інсульту реабілітація показана усім хворим. Крім того, вона потрібна для оцінки реабілітаційного потенціалу.

Рання реабілітація проводиться на тлі інтенсивної медикаментозної терапії, вживаної не менше 7-10 днів. Показано призначення антигипоксантов (актовегин, диавитол), що підвищують перерносимость гіпоксії, антиоксидантів (эмоксипин, вітаміни Е, З та ін.) і метаболічних препаратів, що виявляють нейропротекторну дію (ноотропил, церебролізин, пірацетам), для поліпшення церебральної гемодинаміки використовують вазоактивні препарати (кавинтон, винпоцетин, Стугерон (циннаризин), сермион (ницерголин) та ін.).

Важливим компонентом реабілітаційної програми в гострому періоді інсульту є психологічна реабілітація. Одному з основних її завдань — зниження емоційного настрою, викликаного несподівано розвинутим захворюванням, корекція масштабу переживань, формування активної установки на участь в реабілітаційних заходах.

Другий напрям ранньої реабілітації — фізична реабілітація. Пасивні методи (повороти в ліжка, лікування положенням) застосовуються з перших днів інсульту, активно включаються, як тільки дозволяє стан хворого.

Першим компонентом реабілітаційних заходів при гемипарезах є лікування положенням — фізіологічні укладання. Вони починаються відразу після виявлення важких рухових порушень. Зручність пози дозволяє знаходитися в одному положенні 1,5-2 години, а шляхом послідовної зміни поз домагаються цілодобового перебування у фізіологічно правильному положенні. У положенні лежачи використовують 3 основні види укладань : на ураженій стороні, на здоровій стороні, на спині.

Особлива увага приділяється положенню паралізованої руки, вона і її плечовий суглоб повинні знаходиться на одному рівні в горизонтальній площині щоб уникнути розтягування сумки плечового суглоба під дією сили тяжіння кінцівки. Таке розтягування при паралічі м’язів, фіксувальних плечовий суглоб, супроводжується виникненням постгеміплегічної артропатії, що викликає сильні болі, і перешкоджає наростанню об’єму рухів.

Масаж починається в ті ж терміни після інсульту, що і лікування положенням. Проводять його в положенні хворого на спині і здоровому боці. Починають з 10 хвилин щодня, постійно збільшуючи тривалість процедури до 20 хвилин.

Щоб не посилити спастичость, застосовуються релаксуючі прийоми в повільному темпі. Масаж починають з проксимальних відділів кінцівок і продовжують у напрямку до дистальних.

Лікувальна гімнастика, поки немає активних рухів, пасивна. Вона покращує кровотік в паралізованих кінцівках, сприяє зниженню м’язового тонусу, а також стимулює появи активних рухів. Пасивні рухи виконують як на хворій, так і здоровій стороні, в повільному темпі (швидкий темп сприяє підвищенню тонусу) плавно, без ривків, поєднують з дихальними вправами і навчанням хворого активному розслабленню м’язів.

Активну гімнастику (для паретичных кінцівок починають з вправ в ізометричному режимі) за відсутності протипоказань призначають при ішемічному інсульті через 2-5 днів, при геморагічному — через 4-7 днів від початку захворювання. Рухова активність в межах ліжка включає навчання техніці підйому голови, тазу («міст» і «півміст») і поворотів на хвору і здорову сторону.

Основна мета — досягти незалежності в межах ліжка, здатність прийняти зручне положення, обернутися, поправити білизну і просто утримати подушку під головою. До кінця гострого періоду інсульту характер активних рухів ускладнюється, збільшується темп, число повторень.

Наступний етап рухової активності — поступова вертикализация (навчання стоянню і ходьбі).

Перехід в положення сидячи з положення лежачи починається з 3-его дня при ішемічному і з 4-7 дня при геморагічному інсульті; якщо дозволяє загальний стан, хворого починають навчати сидінню. Спочатку хворому 1-2 рази в добу надають напівсидяче положення на 3-5 хвилин, потім починається навчання сидіння із спущеними ногами. Услід за цим переходять до вертикализации — навчанню стоянню біля ліжка на обох ногах, поперемінно на хворій і здоровою. Якщо хворий опановує стояння, починається навчання ходьбі.

У хворих з афатическими порушеннями в комплекс ранніх реабілітаційних заходів входить речетерапия. Проводиться тренування моторики мімічних м’язів і орального тракту, стимулююча периферичні рецептори речедвигательной мускулатури. Комплекс вправ включає гімнастику губ, щік і мови і проводиться 1-2 рази в день, кожна вправа повторюється до 8 разів.

Через 2-3 тижні від початку захворювання ще раз оцінюється тяжкість інсульту і реабілітаційний потенціал, від якого залежить переведення хворого на наступні етапи реабілітації.

Таким чином, враховуючи актуальність проблеми і високий рівень захворюваності хворих з порушеннями мозкового кровообігу (інсультами), видно необхідність і виправданість функціонування центру медичної реабілітації в завершальному періоді реабілітації і важливість ефективної методики, якою на даний момент є Система інтеграційної кінезітерапії, розроблена в медичному центрі «Кинезис Лайф».

Ранній початок реабілітаційних заходів, ретельний відбір пацієнтів з високим і середнім реабілітаційним потенціалом, використання сучасних методів фізіотерапевтичного лікування, кінезітерапії, речетерапии, психокорекції, індивідуальний підхід до кожного пацієнта дозволили підвищить ефективність реабілітаційних заходів.


Читайте також

Ішіас

Ішіас (від грец. «сідниця»), або поперековий — крижовий радикуліт, — захворювання корінців попереково-крижового відділу спинного мозку і головним чином сідничного

Лордоз, кіфоз і сколіоз

Як ми вже згадували вище, в здоровому хребті є природні вигини вперед і назад (лордози і кифозы). До дегенеративних порушень

Гіпертензія. Гіпотензія

Якщо у Вас діагностована артеріальна гіпертензія або гіпотензія, то опускати руки не варто. Це зовсім не означає постійний прийом токсичних