Нові статті

Організація та проведення реабілітації дітей з перинатальними ураженнями нервової системи

Організація та проведення реабілітації дітей з перинатальними ураженнями нервової системи

У статті розглядаються можливості лікувально-діагностичних установ у реалізації пропонованого алгоритму з організації медичної реабілітації дітей з перинатальними ураженнями нервової системи з виділенням фаз медичної реабілітації, проведенням поділу хворих на клініко-реабілітаційні групи та диференційованою оцінкою результативності за клінічними та соціальними показниками в кожній з них, з метою підвищення ефективності реабілітації.

Пропонована система з організації медичної реабілітації дітей з перинатальними ураженнями нервової системи з виділенням фаз медичної реабілітації, поділом хворих на клініко-реабілітаційні групи, з визначенням конкретних цілей, завдань, видів і термінів медичної реабілітації, диференційованою оцінкою результативності за клінічними та соціальними показниками в кожній з них спрямована на підвищення ефективності служби реабілітації. Одним з критеріїв поділу реабілітованих на групи поряд з виділенням фази (періоду) медичної реабілітації, вираженості наслідків та рівня їх прояву з урахуванням концепції наслідків хвороби, контингенту реабілітованих, є місце проведення реабілітації (лікувальнопрофілактичні установи).

Дана система проведення медичної реабілітації хворим з перинатальними ураженнями нервової системи інтегрована в лечебнодіагностіческой процес на всіх етапах організації медичної допомоги дітям і проводиться на базі наявних лікувальнопрофілактичні установ, в рамках яких, диференціюються 2 типу реабілітаційних підрозділів: неспеціалізовані (багатопрофільні, які надають реабілітаційну допомогу хворим з різними нозологіями) і спеціалізовані (орієнтовані на хворих з ураженням нервової системи).

Стаціонарний етап проведення медичної реабілітації проводиться на базі відділення інтенсивної терапії та реанімації пологового будинку, відділення патології новонароджених та неврологічного відділення дитячої лікарні, центрі медичної реабілітації дітей-інвалідів та хворих.

У ранній фазі (відразу після народження) — реабілітація інтегрується в програму інтенсивної терапії хворого. Новонароджених з важкими порушеннями в перші години переводять в реанімаційне відділення. Тут проводять диференційовані методи інтенсивної терапії протягом декількох годин або діб з подальшим переведенням для подальшого лікування у відділення патології новонародженого дитячої лікарні, що визначається тяжкістю неврологічних порушень, супутніми захворюваннями, термінами гестації. У штаті дитячої лікарні є дитячий невролог, що дозволяє проводити ранню діагностику і диференційовану терапію у хворих з неврологічними порушеннями з подальшим їх динамічним спостереженням. На даному етапі використання фізичних методів обмежена віком, тяжкістю стану і соматичними ускладненнями хворого. Pаннее початок реабілітації сприяє більш сприятливому перебігу захворювання та вироблення установки на активну реабілітацію в подальшому. Мета реабілітації — подолання або пом’якшення інвалідизуючих наслідків перинатальних уражень нервової системи.

Завдання медичної реабілітації:

  • максимально можливе відновлення функцій (наслідків на органному рівні);
  • попередження ускладнень і хронізації патології, відновлення життєдіяльності (наслідків на організмовому рівні).

Тривалість перебування в даних підрозділах хворого варіює від декількох днів у відділенні інтенсивної терапії та реанімації пологового будинку до 1 міс. і більше (залежно від компенсації функцій) у відділенні патології новонароджених дитячої лікарні. Варіант реабілітації — курсова або безперервно-курсова. Безперервність досягається подовженням курсу реабілітації в домашніх умовах, завдання додому розраховуються на 3-6 меcяцев, з подальшим контролем в лікувально-діагностичні установах або проведенням там повторного курсу медичної реабілітації та корекції домашнього завдання.

У другій фазі реабілітація хворих з перинатальними ураженнями центральної нервової системи (в грудному періоді) з синдромом рухових розладів, гіпертензійного-гідроцефальний, судорожним або затримкою психомоторного розвитку, у яких вже проявилися явні інвалідизуючих наслідки на органному рівні і виникла потенційна чи реальна yгроза інвалідності, проводиться в неврологічному відділенні дитячої лікарні, реaбілітаціонних відділеннях дитячих поліклінік, центрі медичної реабілітації дітей інвалідів та хворих. Мета медичної реабілітації на цьому етапі — профілактика інвалідності в умовах її загрози і зниження тяжкості можливої ​​інвалідності. Для проведення реабілітації хворих складається індивідуальна програма реабілітації хворого. Програму розробляє і заповнює лікуючий лікар. Профілактика інвалідності в цій підгрупі найбільш ефективна. При цьому медична реабілітація у хворих включає медикаментозну та фізичну реабілітацію.

У неврологічне відділення дитячої лікарні діти з перинатальними ураженнями нервової системи надходять з відділення патології новонародженого або надсилаються з дитячих поліклінік неврологами при первинному виявленні для уточнення діагнозу і проведення стаціонарного курсу лікування або для чергового курсу згідно з розробленим індивідуальним планом реабілітації. У відділенні хворі з перинатальними ураженнями нервової системи ведуться лікарями неврологами і реабілітологом з розробкою індивідуальної програми реабілітації та заповненням індивідуальної реабілітаційної карти при надходженні і виписці на кожного реабілітанта. Відновлювальне лікування спрямоване на максимальну компенсацію порушень і попередження розвитку важких змін в нервовій системі, що лежать в основі церебральних паралічів. Воно включає медикаментозну терапію, спеціально розроблені комплекси кинезитерапии, масажу, фізіотерапії, апаратні методики, ортопедичну корекцію. У відділенні з дитиною завжди знаходиться один з батьків, які за цей час освоюють прийоми лікувального догляду та тренування психомоторних функцій для продовження реабілітації в домашніх умовах. Тривалість курсу лікування 3-4 тижні з інтервалом в 1-3 місяці залежно від тяжкості ураження.

Після виписки зі стаціонару дитина з перинатальними ураженнями нервової системи продовжує лікування в амбулаторних умовах в реабілітаційному відділенні під наглядом лікаря-невролога і реабілітолога, які проводять диспансерне спостереження, переглядають і коректують план медичної реабілітації в залежності від динаміки рухових, мовних і психічних функцій, здійснюють зв’язок зі стаціонаром, визначають необхідність повторного стаціонарного лікування.

У реабілітаційних відділеннях використовуються традиційні методи медичної реабілітації: фізіотерапія, кінезітерапія, масаж, іглорефлексо терапія та ін.

Центр медичної реабілітації дітей-інвалідів та хворих має відділення денного стаціонару для хворих з перинатальними ураженнями нервової системи та ДЦП у віці від 4 місяців до 15 років. У центрі працюють лікарі, вихователі, логопед, музичний працівник, інструктора (з трудового навчання, кинезитерапии) та ін., Що дозволяє проводити широкий круг реабілітаційних заходів, спрямованих на медичну, педагогічну, психологічну та соціально-побутову реабілітацію. Для медичної реабілітації застосовується физиолечение, кінезітерапія, масаж (класичний, сегментарний). Тривалість лікування — 40 днів.

Важливе місце в медичній реабілітації хворих на стаціонарному етапі займають «освітні» або «просвітні» програми, так звані «школи», метою яких є залучення батьків хворих до участі в лікувально-реабілітаційному процесі.

У школі батьків хворого знайомлять з особливостями захворювання, факторами ризику, методами діагностики і лікування, можливими ускладненнями і навчають методам ЛФК, активної кинезитерапии та іншим реабілітаційним впливів.

Школи працюють по груповому та індивідуальному методу. Навчання батьків хворого дозволяє проводити профілактику виникнення та прогресування інвалідізіруюшіх наслідків захворювання з безперервного варіанту зі зниженням навантаження на лікувально-профілактичні заклади. Після навчання реабілітація проводиться за безперервно-курсовому варіанту (курси реабілітації в лікувально-профілактичних установах 1-6 разів на рік і безперервна реабілітація в домашніх умовах). При проведенні освітньої програми складається колективна програма навчання. Тривалість лікування може бути різною — від декількох тижнів до 1-2 років, якщо це необходимo для відновлення функції.

На фазі (3 етапі) реабілітації інваліда хворим дітям із залишковими явищами перинатальних уражень нервової системи (ДЦП, мінімальної церебральної дисфункцією, затримкою психомовного розвитку та ін.) Після закінчення відновного періоду реабілітація проводиться в неврологічному відділенні дитячої лікарні та центрі медичної реабілітації детейінвалідов і хворих, відділеннях реабілітації дитячих поліклінік, санаторіях, допоміжних класах для дітей із затримкою психічного та мовного розвитку, спеціалізованих дитячих дошкільних установах і санаторіях для дітей з порушеннями мови, інтелекту, опорно-рухового апарату.

Методи реабілітації: медична, соціально-побутова, педагогічна, психологічна і професійна. Проте медична реабілітація — перший і найважливіший етап реабілітації інвалідів, який починається з моменту визнання хворого інвалідом і складанням індивідуальної програми реабілітації інваліда.

На базі неврологічного відділення дитячої лікарні медична реабілітація на 3 етапі проводиться дітям із залишковими явищами перинатальних уражень нервової системи, в переважній більшості це хворі з ДЦП у віці від 1 до 3-5 років. Медична реабілітація проводиться за тією ж схемою, як на 2 етапі, c додаванням соціально-побутової реабілітації.

Основним спеціалізованим реабілітаційним підрозділом на цьому етапі є центр медичної реабілітації дітей-інвалідів та хворих. В цей підрозділ поступають діти з наслідками уражень нервової системи, у тому числі хворі з ДЦП віком від 3 до 15 років. На цьому етапі реабілітації з дітьми в центрі працюють лікарі різного профілю, вихователі, логопед, музичний працівник, інструктора (з трудового навчання, кинезитерапии) та ін., Що дозволяє проводити широкий круг реабілітаційних заходів спрямованих на медичну, педагогічну, психологічну та соціально-побутову реабілітацію. Для медичної реабілітації застосовується физиолечение, кінезітерапія, масаж, «сухий басейн». Психологічна, педагогічна і соціально-побутова реабілітація проводяться індивідуально або груповим методом. Тривалість лікування в середньому — 40 днів.

Надання реабілітаційної допомоги в умовах реабілітаційних відділень дитячих поліклінік проводиться в тих же підрозділах, як у другій фазі, з переважним застосуванням немедикаментозних методів медичної реабілітації під контролем лікаря-невропатолога, реабілітолога і педіатра, з підключенням для консультацій інших фахівців. Поліклінічне ланка виконує координаційну функцію на даному етапі реабілітації, визначаючи необхідність проходження її в тому чи іншому підрозділі, а також напрямок на медико-реабілітаційну експертну комісію.

Неспеціалізовані підрозділи на базі пологового будинку і поліклінік, забезпечують ранню фазу медичної реабілітації (обсяг заходів на цьому етапі мінімальний і доступний лікарям різного профілю), застосовують традиційні методи реабілітації (не потребують вузької спеціалізації, що дозволяє використовувати наявні в лікувально-профілактичних установах структури — денні стаціонари , відділення фізіотерапії, кабінети ЛФК, масажу, іглорефлексо терапію та ін.), наближають її до місця проживання (за рахунок амбулаторно-поліклінічної ланки) і зменшують фінансові витрати.

Організовані спеціалізовані підрозділи медичної реабілітації на базі неврологічного відділення дитячої лікарні та центру медичної реабілітації дітей інвалідів та хворих, і санаторіїв — дозволяють використовувати спеціальні методи реабілітації, проводити консультативно-діагностичну допомогу з розробкою або уточненням плану індивідуальної реабілітації хворого, що використовується в неспеціалізованих підрозділах.

Таким чином, на 2 і 3 етапі медична реабілітація проводиться у спеціалізованих (стаціонарних і санаторних підрозділах, дитячих дошкільних установах і класах надають допомогу дітям з неврологічною патологією) і багатопрофільних (поліклінічних) реабілітаційних підрозділах, з розробкою індивідуальних програм і заповненням реабілітаційних карт лікарями невропатологами спільно з реабілітологом на кожного хворого.

З метою організації домашнього етапу, під час проведення реабілітації в спеціалізованих підрозділах, в цей процес активно залучаються батьки, проводиться їх навчання методиці ЛФК та ​​іншим доступним методам реабілітації, що забезпечує безперервність даного процесу, за рахунок реабілітаційних курсів у лікувальному закладі та в домашніх умовах, знижує навантаження на лікувально-профілактичні установи і практично робить медичну реабілітацію безперервно-курсовим процесом.

Дана схема організації медичної реабілітації дітей з перинатальними ураженнями нервової системи дозволяє максимально ефективно використовувати можливості наявних лікувально-діагностичних установ, з подальшим її вдосконаленням шляхом впровадження новітніх реабілітаційних методик, підвищення спеціального рівня медичних кадрів, поліпшенням матеріально-технічного оснащення реабілітаційної бази, організацією нових підрозділів або спеціалізацією наявних, забезпеченням командного підходу в реабілітації.


Читайте також

Міжхребцеві диски та їх анатомічна будова

Міжхребцеві диски — складне анатомічне утворення у формі плоского циліндра, розташоване між тілами хребців, яке виконує наступні функції: щільно сполучає

Немедикаментозні методи в реабілітації хворих після інсульту

Порушення мозкового кровообігу (інсульти) мають важливе медико-соціальне значення, що обумовлено їх істотною долею в структурі захворюваності і причин смертності населення,

Старіння кістково-м’язової системи

Болі в різних частинах скелета супроводять вік. Вони супроводжуються зниженням рухової активності. Знання особливостей старіння кістково-м’язової системи дозволяє попереджати усі