Нові статті

 • Біль в спині?

  Хребет — це, в прямому і переносному сенсі, стовп, на якому тримається увесь наш організм. Тому

  ...

 • Атеросклероз великих судин

  Атеросклероз — це хвороба, з якою може зіткнутися будь-який з нас. За світовою статистикою, він є

  ...

 • Міжхребцеві диски та їх анатомічна будова

  Міжхребцеві диски — складне анатомічне утворення у формі плоского циліндра, розташоване між тілами хребців, яке виконує

  ...

 • ЛФК при хворобі Паркінсона

  Рекомендовано займатися гімнастичними вправами при хворобі Паркінсона . Разом з медикаментозним лікуванням вони допоможуть продовжити рухову

  ...

 • Самолікування головного болю

  Існують так звані м’які методики мануальної терапії. З усіх різновидів мануальних способів м’язової релаксації найбільш ефективним

  ...

 • Захворювання нейронів спинного мозку

  Захворювання нейронів передніх і задніх рогів спинного мозку Захворювання з переважним ураженням нейронів передніх і задніх

  ...

Сучасні підходи до лікування і реабілітації хворих з нервопатіями

Сучасні підходи до лікування і реабілітації хворих з нервопатіями

Уперше вивчені особливості дії і встановлена клінічна ефективність мікрохвильової резонансної терапії, фототерапії поліхроматичним світлом і їх поєднання на динаміку рухових порушень у хворих з периферичними невропатіями. Розроблений алгоритм програми медичної реабілітації хворих з периферичними невропатіями на стаціонарному етапі реабілітації з використанням оптимізованого комплексу фізичних чинників.

Проблема лікування і реабілітації хворих периферичними невропатіями з використанням кинезитерапевтического лікування як і раніше зберігає високу актуальність. Це обумовлено як тривалою тимчасовою непрацездатністю хворих, нерідкістю ускладнень у вигляді м’язової контрактури, важких порушень функції опорно-рухового апарату (невропатія променевого, ліктьового, серединного, малогомілкового нервів), що нерідко призводять до тривалої непрацездатності або інвалідності, так і вираженим косметичним дефектам при недостатньому відновленні функції мімічних м’язів в резидуальном періоді лицьової невропатії, що обумовлює розвиток психоемоційної реакції, аж до невротичного розвитку особистості.

Проведене нами комплексне дослідження, передусім виразно показало необхідність оцінки, головним чином, рухових розладів в реабілітаційному процесі у хворих периферичними невропатіями. Визначення показників сили м’язів кінцівок, об’єму активних рухів, сухожильних і періостальних рефлексів дозволяє дати кількісну оцінку міри вираженості парезу, відбиває міру тяжкості патологічного процесу.

При аналізі лікування в одній з реабілітаційних клінік встановлено, що комплексне використання фізичних методів з чітко позначеною черговістю процедур дає вищий терапевтичний ефект, ніж їх роздільне застосування. Оцінюючи ефективність медичної реабілітації із застосуванням запропонованого нами комплексу лікувально-реабілітаційних заходів встановлено, що позитивна динаміка спостерігалася з перших днів реабілітації і лікування : поліпшення при середній мірі парезу мімічної мускулатури при лицьовій невропатії спостерігалося з 2 — 3 — г о, а при важкій мірі з 3 — 4 — г о дня після початку реабілітаційної програми. Вже після 8 сеансу комплексного лікування, що включало МРТ, фототерапію, кінезітерапія (лікувальна гімнастика, лікування положенням за допомогою тейпирования спеціальним прозорим пластиром), масаж, функції мімічних м’язів відновлювалися до 45%. Через 20 днів від початку лікування міміста відновлювалася до 80-90%. Найкращий лікувальний ефект у вигляді одужання або значного поліпшення відмічений у хворих, захворювання у яких розвинулося після переохолодження і стресу (95%).

Оцінка ефективності медичної реабілітації хворих на невропатії нервів кінцівок із застосуванням запропонованого реабілітаційного комплексу дозволила встановити позитивну динаміку рухових розладів : поліпшення порушених функцій при середній мірі тяжкості невропатіями нервів верхніх кінцівок відзначалося на 4-5 день після проведення медичної реабілітації, у хворих з малогомілковою невропатією на 3-4 день; при важкій мірі тяжкості невропатіями нервів нижніх кінцівок -на 5-6 день, при важкій невропатіями нервів верхніх кінцівок — на 5-6 день.

Визначення показників сили м’язів кінцівок і порівняльний аналіз цих показників показав достовірне збільшення усіх силових показників у 90% пацієнтів, збільшення об’єму активних і пасивних рухів ураженої кінцівки у 85%, що відбиває, відповідно, зростаючі можливості трудової і побутової реабілітації хворих.

В результаті проведення медичної реабілітації позитивний результат отриманий в цілому у 95 % хворих з периферичними невропатіями. На початкових стадіях захворювання повне зникнення скарг на парестезії і болі в кінцівках відбувалися в 85% випадків хворих. Відзначається поліпшення чутливості в зоні іннервації ураженого нерва (у 55 % хворих), зникнення симптому Тинеля (у 80 %) і позитивного тіста пальцьової компресії (у 75 % хворих), тест пронації, супінації, форсованого згинання і розгинання (у 99 % хворих).

Застосування запропонованого комплексу в медичній реабілітації хворих периферичними невропатіями показало високу ефективність лікування хворих з цією патологією: значне поліпшення спостерігалося у 75% хворих, поліпшення — у 25%.

Позитивну динаміку основних клінічних проявів підтверджували і дані інструментальних досліджень. Зміни реовазографических показників після проведеною медичною реабілітацією характеризуються, передусім, якісним поліпшенням форми реографических кривих, згладжувалися або зникали додаткові хвилі на катакроте, змінювалися амплітуди коливань. Реографические реакції принципово були схожі в усіх групах.

Розроблена методика курсового лікування і реабілітації з використанням фізичних методів призводить до повного або часткового відновлення функції уражених нервів у усіх пацієнтів. Швидший регрес дефицитарного мімічного синдрому у хворих з лицьовою невропатією проявляється: значним поліпшенням при важкій мірі — в 70% випадків, з середньою мірою — в 90%, з легкою — в 100% випадків. У групі хворих з периферичними невропатіями верхніх і нижніх кінцівок позитивний результат отриманий у 95% хворих.

Застосування мікрохвильової резонансної терапії, фототерапії поліхроматичним світлом сприяє повнішому відновленню функції уражених нервів за коротші терміни, ніж при традиційному відновному лікуванні.

Розроблений алгоритм медичної реабілітації хворих з периферичною невропатією дозволяє здійснювати ранній початок реабілітаційних заходів, зважати на специфіку порушень рухових функцій, дотримувати послідовність фізичних методів для підвищення ефективності відновного лікування і поліпшення якості життя.


Читайте також

Протрузії

Якщо у вас при обстеженні виявлена протрузія диска, то шанси на активне життя без болів ще залишаються. Прийом медикаментів в

Онтогенез хребта

Онтогенез (від грець. ontos — «істота» і genesis — «народження, походження») — це процес індивідуального розвитку організму від запліднення до

Як полегшити біль у спині при загостренні

Відразу обмовимося: самостійна постановка діагнозу, так само як і подальше самолікування, абсолютно неприпустима. Всі лікарські препарати, включаючи вітаміни, призначаються тільки