Радіонуклідна діагностика в неврології

Радіонуклідна діагностика в неврології

Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія (ОФЕКТ) є одним з найбільш інформативних методів в ядерній неврології.

Динамічна радіонуклідна енцефалоангіосцинтіографія

ОФЕКТ використовується в діагностиці окклюзріующих уражень брахіоцефальних артерій. Стенози, що перевищують 80% просвіту ОСА або ВСА, виявляються з чутливістю 85%. Динамічна радіонуклідна енцефалоангіосцинтіографія, виконана до і після операції на каротидних артеріях, дозволяє об’єктивно оцінити динаміку мозкового кровообігу.

Перфузійнатомосцинтіографія при порушеннях мозкового кровообігу

Найширше ОФЕКТ головного мозку використовується для визначення регіонарного мозкового кровообігу у пацієнтів це цеброваскулярної хворобою. Важливу роль перфузійна ОФЕКТ грає в діагностиці ранніх стадій інсульту, коли структурні зміни ще не сталися, а порушення центрального кровообігу вже має місце. Дані про стан перфузії мають важливе клінічне значення для диференціальної діагностики і вибору тактики ведення пацієнтів з цереброваскулярною недостатністю. ОФЕКТ допомагає виявити осіб з високим ризиком розвитку інсульту при одночасному визначенні цереброваскулярного резерву (ЦРВ).

У пацієнтів з транзиторними ішемічними атаками (т.з. мікроінсультами) нормальний церебральний кровотік в спокої часто залишається практично збереженим. Проте ЦБР в регіонах, розташованих дистальніше за стеноз (тобто віддаленіше), може виявитися пониженим або навіть повністю бути відсутнім.

Це відноситься і до хворих, що перенесли ішемічний інсульт, у яких міжшлуночкова асиметрія мозкового кровообігу в стані спокою пов’язана із залишковими явищами гострого порушення мозкового кровообігу (ОНМК). Оскільки зниження цереброваскулярного резерву свідчить про гемодинамічно значущий стеноз сонних артерій, його оцінка має важливе значення для об’єктивного виявлення і відбору пацієнтів, що потребують операції реваскуляризації (відновлення судин головного мозку, зруйнованих патологічним процесом). Так, вважається, що операцію каротидноїендартеректомії (видаленню атеросклеротичної бляшки з просвіту артерії) слід виконувати пацієнтам, у яких стеноз сонних артерій перевищує 80%, навіть за відсутності неврологічної симптоматики. В той же час, у 62% асимптомнихпацієнтів з меншою мірою стенозу виявляється порушення ЦВР, що приймається як показання до операції.

Визначення цереброваскулярного резерву (ЦВР) успішно застосовується для оцінки результатів хірургічного лікування атеросклерозу сонних артерій, що стенозує. Іноді єдиною об’єктивною ознакою сприятливого ефекту каротидноїендартеректомії або шунтування «зовнішня сонна артерія — внутрішня сонна артерія» являється значне поліпшення ЦВР, тоді як базальна мозкова перфузія і клінічний стан пацієнта істотно не змінюються.

Радіонуклідні методи дослідження в діагностиці новоутворень головного мозку

Методи радіонуклідної діагностики новоутворень головного мозку засновані на здатності ряду радіофармпрепаратів концентруватися в пухлині в більшій кількості, чим в нормальній мозковій тканині. Це накопичення обумовлене проникненням радіофармпрепаратів (РФП) в ендотелій патологічно змінених судин, проходженням його через судинну стінку в інтерстиціальний (міжклітинне) простір осередку ураження, а також метаболізмом міченої сполуки пухлинними клітинами.

Сцинтіографія головного мозку виконується, як правило, для вирішення наступних завдань :

  • уточнення локалізації і характеру патологічного осередку;
  • отримання інформації про величину, активність і форму пухлини;
  • візуалізація області патологічного накопичення відносно тих або інших анатомічних утворень головного мозку.

Радіонуклідні дослідження головного мозку при травмах

Методами вибору для оцінки міри і характеру травматичного ураження головного мозку є комп’ютерна томографія (КТ) і магнітнорезонансна томографія (МРТ). Проте при незначних церебральних ушкодженнях, коли травма проявляється в основному не структурними, а функціональними порушеннями, ОФЕКТ має вищу чутливість. Крім того, сцинтіорафія дозволяє виявити церебральні порушення набагато раніше, ніж КТ, а області гіпоперфузії (пониженій пропускній спроможності судин головного мозку), визначувані за даними радіонуклідного дослідження, виявляються, як правило, більшими, ніж патологічні регіони, що виявляються за допомогою КТ або МРТ.

Прогностичне значення при травмі голови мають такі показники ОФЕКТ, як розміри, локалізація і множинність дефектів перфузії. Так, хворі з великими або множинними дефектами, як правило, неблагополучні відносно подальшого прогнозу. Те ж саме можна сказати про пацієнтів з симптомами ураження стволових структур. У осіб же з невеликими за розміром порушеннями перфузії в лобових або потиличних долях можна, навпаки, припускати відносна сприятлива течія посттравматичного періоду. Крім того, відсутність ОФЕКТ-симптомів порушення мозкового кровообігу на ранніх термінах після травми є позитивним прогнозом клінічного відновлення.

Перфузія (лат. perfusio обливання, вливання) — метод підведення і пропускання крові, кровозамінних розчинів і біологічно активних речовин через судинну систему органів і тканин організму.


Читайте також

Кінезітерапія при грижах міжхребцевих дисків

Усі лікарі у своїй роботі стикаються з цією патологією — грижею міжхребетного диска. Дуже поширений стан. Ця тема настільки «побита»,

Больовий синдром при наслідках ушкодження плечового сплетіння

Хронічний больовий синдром при наслідках травматичного ушкодження плечового сплетення і його хірургічне лікування Проведений аналіз особливостей хронічного больового синдрому у

Остеохондроз (шийного, грудного, поперекового відділів хребта)

Якщо Вам поставили діагноз остеохондроз хребта — не хвилюйтеся. Жити активно, без болю, ліків і операцій можна! Використовувати в лікуванні